Oncologietherapie


Mensen ondervinden vaak als gevolg van hun behandeling veel klachten zoals pijn, vermoeidheid, bewegingsbeperking, oedeem, verkleving van littekens of spanning die kunnen zorgen voor problemen met de uitvoering van de dagelijkse bezigheden werk of hobby's.
Deze algemene klachten hebben vaak en lichamelijke en geestelijke kant die elkaar beïnvloeden.
De oncologie/oedeemtherapeut is op de hoogte van de behandelwijze van alle vormen van kanker en kent de bijwerkingen en gevolgen van chemotherapie radiotherapie en hormonale therapie. De therapeut is op de hoogte van de belastbaarheid van het lichaam tijdens en na deze behandelingen en kan een programma voor u op maat maken dat u kan helpen beter te functioneren.

Globaal zijn er 4 stadia te onderscheiden bij de behandeling van kanker:

BEHANDELFASE:


In deze fase vinden nog volop behandelingen plaats en is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Bij klachten als conditieverlies of spanningsklachten kan uw fysiotherapeut u adviseren.

HERSTELFASE:

Tijdens de herstel fase is de patiënt herstellende van alle (vaak) ingrijpende behandelingen en gaat het om herwinnen van kwaliteit van leven, beweeglijkheid en controle over de activiteiten van het dagelijks leven. De fysiotherapeut kan u helpen met b.v. een trainingsprogramma en u adviseren in het hervatten van werk of sport. Goede nazorg is hierbij belangrijk.

PALLIATIEVE FASE:
Soms verloopt de bestrijding van de kanker niet zoals gehoopt en is de ziekte niet meer te genezen maar wordt meer een chronische ziekte. Iedere patiënt moet hier op zijn eigen wijze mee omgaan en de fysiotherapeut kan hierin ondersteuning bieden. Kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal.

TERMINALE FASE:
In deze fase moet de patiënt afscheid nemen van het leven en staat het comfort centraal. De fysiotherapeut kan b.v. helpen bij het vinden van een comfortabele houding, of pijn, spanning of benauwdheid verminderen door ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologie/oedeemtherapeut ook een coachende of adviserende rol spelen naar collega's, huisartsen, en andere hulpverleners b.v. door een eenmalig consult.
Als u voor het eerst komt bij de oncologie/oedeemtherapeut krijgt u een uitgebreide intake (anamnese, invullen van vragenlijsten, lichamelijk onderzoek enz.) Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Deze behandeling kan bestaan uit oefentherapie, massage, oedeemtherapie, of ontspanningstechnieken.
Deze behandeling is in eerste instantie individueel. In een later stadium is het ook mogelijk in kleine groepen te gaan trainen.
Veel verzekeraars vergoeden de kosten van oncologische revalidatie al.
Sinds 2010 is de nieuwe richtlijn Oncologische revalidatie klaar en is de behandeling opgenomen in de basisverzekering.
Uit recent onderzoek blijkt dat fysieke training begeleid door een ervaren fysiotherapeut zeer goede resultaten geeft.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Pepita Hak, oedeemtherapeut.