Oncologietherapie

Wat kan een oncologie/oedeemtherapeut voor u doen?

De oncologie/oedeemtherapeut richt zich op de behandeling van de gevolgen van de medische behandeling van kanker en de kanker zelf. Dit kan zijn tijdens de medische behandeling in het ziekenhuis of daarna.

Lees meer: Oncologietherapie

Oedeemtherapie

Wat is oedeem?
Oedeem is een abnormale vochtophoping in het weefsel m.a.v. een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Lees meer: Oedeemtherapie