treatment 1327811 1920

Betalingsvoorwaarden

betalingsvoorwaarden.jpg

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht.,

3. U bent zelf verantwoordelijk voor uw overeenkomst met uw zorgverzekeraar.

4. Patiënten die alleen basis- of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn dienen de behandelingen per keer contant af te rekenen.

5. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

6. Betalingen van gestuurde nota's dienen per bankoverschrijving voldaan te worden. Contante betalingen kunnen niet meer worden aangenomen.

7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiёnt/cliёnt.

8. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringsbedrijf prevaleren.