DTF

De screening:
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, voert deze eerst een screening uit. De screening start met een vraaggesprek, uw klacht wordt geïnventariseerd en er worden ook een aantal vragen gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andereonderliggende problematiek.

Zo wordt bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling.
Verslaglegging richting huisarts:Omdat de huisarts de centrale rol in de coördinatie van uw zorg blijft, zullen wij in overleg met u de huisarts informeren.

Intake en onderzoek:

Wanneer uit de screening blijkt dat u bij de fysiotherapeut op de juiste plaats bent zal het gebruikelijke traject zoals u bij de fysiotherapeut gewend bent vervolgd worden.
Na intake en (lichamelijk) onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en kan de behandeling worden gestart.

Vergoeding:

De directe toegankelijkheid fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden DTF.

Legitimeren:

Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig indentiteitsbewijs,waarop ook uw BSN (Burger Service Nummer, voorheen Sofi-nummer) staat vermeld.

Denkt u eraan om ook uw zorgverzekeringspasje mee te nemen?

Wij hebben niet met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.