Patiëntervaringsonderzoek

Het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau verstuurt dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld. Deze behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw verzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen.

Bent u recent behandeld in onze praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich bij ons aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.

Wat is de CQ-index vragenlijst?
De CQ-index is een gevalideerde vragenlijst om patiëntervaringen in de zorg te meten. Deze vragenlijst is gestandaardiseerd en geeft ons de mogelijkheid om op een onafhankelijke en anonieme wijze uw ervaringen als patiënt te meten.

Zijn er vertalingen beschikbaar van de vragenlijst?
De vragenlijst is alleen beschikbaar in het Nederlands.

Hoe lang kost het invullen me?
De vragenlijst bestaat uit 34 vragen. De gemiddelde invultijd is slechts zes minuten.

Waarom wordt de CQ-index vragenlijst gebruikt?
De CQ-index in huidige vorm is gevalideerd en heeft de goedkeuring van alle betrokken partijen (KNGF, Zichtbare Zorg, IQ Healthcare, NIVEL, Zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties).

Waar kan ik de vragenlijst inzien?
U kunt de vragenlijst inzien via www.centrumklantervaringzorg.nl, www.stichtingmiletus.nl.

Wie heeft de vragenlijst ontwikkeld?
De CQ-index is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut NIVEL, Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) en Stichting Miletus, met bijdrage van het KNGF en NPCF. De vragenlijst is wetenschappelijk gevalideerd en dient als standaard voor het meten van patiëntervaringen met fysiotherapie.

Hoe is het geregeld met de privacy en betrouwbaarheid?
Alleen geaccrediteerde marktonderzoeksbureaus mogen CQi-onderzoeken uitvoeren. QDNA heeft vanzelfsprekend alle organisatorische maatregelen getroffen om de privacy van de patiënt te garanderen. Alle processen van QDNA zijn getoetst door CIIO (voorheen Centrum Klantervaring Zorg) die Qualizorg hiervoor heeft geaccrediteerd.