Contracten 2024

Ook in 2024 hebben we niet alle contracten getekend. De reden hiervoor is dat de geboden contracten hoge administratieve lasten

en lage tarieven met zich meebrengen waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en

hebben daarom in het verleden er al voor gekozen per behandeling 30 minuten uit te trekken. De aangeboden tarieven dekken hooguit 15 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet

de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen. In 2024 hebben we met de volgende zorgverzekeraars wel een contract afgesloten: DSW, ASR, ONVZ en Achmea.